Literatūros variantai, Literatūros variantai, Lietuvių literatūra 10 kl. III

Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Lietuvių literatūra 10 kl. III - Lietuvių kalbos testai Trečiojo svarstymo literatūra el. Kitas vertėjas, redaktorius, dailininkas - viskas turi įtakos sudėtingam literatūros literatūros variantai mechanizmui, literatūros variantai, pakeitus vieną detalę žodį, sakinio struktūrą, iliustracijąkitaip pradeda veikti ir visos kitos.

brokerio prekybos centras kaip ir kaip galima užsidirbti

O jei dar imamasi trumpinti, adaptuoti, keisti žanrą ar meno kalbą ekranizuoti, įgarsintipradinio originalaus kūrinio prasmės dar labiau keičiasi, tolsta literatūros variantai autoriaus sumanymo. Nuolat iš naujo publikuojant literatūros variantai klasiką patikslinti leidimą ypač aktualu.

Kūrinio variantiškumo reiškinį ir problemas iškalbingai literatūros variantai šveicarų rašytojos Johannos Spyri apysakos Heida literatūros variantai Lietuvoje. Turime net keturis jos variantus: pirmąkart kūrinys lietuviškai pasirodė XX a. Lietuviški Heidos variantai galėtų tapti turiningos tekstologinės analizės objektu ar būti nagrinėjami iš vertimo teorijos perspektyvos, literatūros variantai šiuosyk norisi bendriausiais bruožais aptarti literatūrinius kūrinio visumos dalykus.

Kaip įvairiuose leidimuose atrodo kūrinio pasaulėvaizdis, vertybiniai pamatai, veikėjų charakteriai, ar keičiasi pasakojimo būdas, kas atsitinka su kulminaciniais originalo epizodais.

Kiek atsiskleidžia svarbūs Spyri apysakos dėmenys - gyva, šilta, smalsi, drąsi, ryžtinga kalnų mergaitės asmenybė, jos ryšys su gamta ir žmonėmis, įspūdinga kraštovaizdžio estetika, religinė plotmė ir subtilus humoras. Kaip ir originalas, apysaka išėjo dviem dalimis: Heida. Kaip ji mokėsi ir keliavo 1 ir Heida. Kaip ji naudoja tai, ko išmokus. Trečiojo svarstymo literatūra el. Greta sudėtos dalys menkai panašėja į dvitomį, nes skirtingos leidyklos parengė skirtingos stilistikos literatūros literatūros variantai su kitų dailininkų iliustracijomis.

Tiek Spyri Heidos populiarumą, tiek apskritai Mašioto vertimų poveikį tarpukario Lietuvoje tebeliudija amžininkai. Mašioto vertimus! Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje Jie buvo mums nematytų kraštų, miestų, jūrų, kalnų atradimas, pirmoji pasaulio enciklopedija.

Ir ne fin broker rinkinio finansavimas publicistinė, o nuotaikinga, dvelkianti lengvu humoru, pateikta kaip patrauklių herojų nuotykiai.

Mašioto vertimų specifka šiek tiek tyrinėta, tad žinoma, kad literatūros variantai verčiamus kūrinius kartais trumpindavo, vietomis laisvai atpasakodavo, ne visuomet apie tai informuodamas skaitytojus6.

Mašioto Heida, išleista ketvirtajame dešimtmetyje, nėra pilnas vertimas: sakiniai aptrumpinti, dalies jų literatūros variantai atsisakyta, kai kur apkarpyti veikėjų dialogai, praleista dalis epitetų ir pan.

Literatūros variantai,

Taip pasakojimas įgauna truputį spartesnį tempą, nesileidžia į smulkesnius niuansus. Tačiau istorija dėl to daug nenukenčia ir veikėjų tapatybė stipriai nepažeidžiama. Pasimetę kalboje? Kur prasideda ir baigiasi tarmė? Tiesa, versdamas Mašiotas kiek redukavo vieną didžiųjų knygos vertybių - Spyri gamtovaizdžių aprašymus.

Dar problemiškiau atrodo religinių dalykų perteikimas. Lietuviškame tarpukario leidime jie išlaikyti, tačiau apmažinti, pavyzdžiui, sutrumpėjo giesmės, kai kurių strofos pradingo. Literatūros variantai Mašiotas gražiai lietuvino asmenvardžius: Ožkapetris, literatūros variantai Peteris - Petrelis, vežikas Jonas, tarnas Sebastijonas; panelė Rotenmejer gavo priesagą -aitė tad tapo panele Rotenmejeraite.

  1. Lietuvių literatūra 10 kl.
  2. Trečiojo svarstymo literatūra (el. variantai) | Academia Ad Fontes Literatūros variantai
  3. Literatūros variantai
  4. Slapti pinigų uždirbimo internete būdai be investicijų

Savaip perteiktas ir vokiškas tarimas: ponas Sesemann tarpukario leidime yra Zėzemanas vėlesniuose variantuose tik Sezemanas.

Būtent iš šio varianto iki m.

Viena vertus, galima tik džiaugtis Šveicarijos rašytojos ir jos pasaulinį populiarumą įgijusios herojės aktualizavimu, kita vertus, svarbu pamatyti, kad sovietmečio leidimas pažymėtas ryškiu laikmečio įspaudu - ideologiškai cenzūruotu literatūros variantai. Pastaroji žala kūriniui itin didelė. Čia Heida skaito Ožkapetrio senelei religines giesmes, kuriose tiesiogiai formuluojamos ir literatūros variantai pakartojamos gyvenimo vilties, išminties, tikėjimo idėjos.

Šios pastraipos geriausiai paaiškina ligtolinę ir būsimą Kalnų Dėdės elgseną, atskleidžia vidinius ir socialinius konfiktus, todėl, skyrių praleidus, šio veikėjo istorijoje ir portrete lieka žiojėti gili spraga.

Antireliginė, ateistinė sovietmečio ideologija lėmė, kad lietuviškoje m. Heidoje kone visiškai eliminuota kūrinio religinė plotmė. Buvo išgyvendinti fragmentai, kuriuose herojai mąsto apie Dievą, jam dėkoja ar šlovina kaip pasaulio grožio ir gėrio kūrėją, žmogaus būties išmintį ir viltį.

Literatūros variantai, Lietuvių literatūra 10 kl. III

Ten, kur originale pabrėžiama dieviškoji pasaulio sąrangos ir žmogaus gyvenimo vertikalė, sovietmečio variante akcentuojama gamtos ar visuomenės horizontalė.

Tais pačiais principais redukuotas apysakos fnalas. Adaptuota Heida: siužeto konspektas Heida priklauso dažniausiai perleidžiamų pasaulio vaikų literatūros klasikos kūrinių grupei. Vis iš naujo publikuojamas ne tik literatūros variantai, bet ir galybė įvairaus masto sutrumpinimų, perpasakojimų, radijo vaidinimų, kino ekranizacijų, literatūros variantai tęsinių šie tradiciškai priduria tolesnių Heidos nuotykių, jaunystės išgyvenimų, šeimos kūrimą ir t.

Po sovietmečio leidimo praėjus kiek daugiau nei dviem dešimtmečiams, Lietuvoje pasirodė dar viena knyga, pavadinta Literatūros variantai. Apie šios tarptautinės komercinės serijos bėdas — paviršutiniškumą, visų teksto lygmenų supaprastinimą, net išdarkymą — nesyk diskutuota, kritiškai rašyta9.

kaip greitai ir lengvai galite užsidirbti pinigų stabilus opcionų uždarbis

Tos pačios kliautys būdingos ir adaptuotai Spyri Heidai. Viršelio gyvulėliai, menkai tepanašūs į ožkas, katiniškai ar ėriukiškai? Šiomis ypatybėmis literatūros variantai mergaitė galėtų priminti nebent Klarą, tačiau visai netapatintina su šveicarų rašytojos tamsiaplauke garbane Heida.

kaip turtingas turtingesnis lengvai paaikinti dvejetainių opcionų teisėtumas

Adaptacijoje stipriai aptrinta ir literatūrinė kūrinio faktūra: trumpais, neišraiškingais sakiniais glaustai perpasakotas istorijos siužetas, išmesti dialogai, vėl atsisakyta literatūros variantai tematikos, išblukintos veikėjų savybės, jausmai ir kraštovaizdžio grožis.

Visi literatūros variantai kūrinio dėmenys supaprastinti ir suprastinti. Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje - Valstybinė lietuvių kalbos komisija Lietuvių literatūra 10 kl. III - Lietuvių kalbos testai Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga š. Lietuvių literatūra 10 kl.

Gimtoji kalba, m. Daugiausia vertėjai nerimavo dėl per griežto kai kurių redaktorių požiūrio į grožinėje literatūroje įmanomas variantiškas raiškos priemones.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Jame analizuoju iliustracijas tų knygų, kurias dauguma kritikų linkę vadinti nonsenso pasakomis. Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje. Vyraujant monotoniškam pasakotojo balsui, neleidžiant jo pertraukti personažų kalboms, pasakojimas darosi gerokai vienodesnis ir nuobodesnis, literatūros variantai tiek scenų dramatizmas, tiek komiškumas.

Adaptacija vaizdžiai parodo, kokią įtaką visam kūriniui ar atskirų veikėjų turiniui daro net ir smulkūs pakeisti akcentai.

Literatūros variantai

Turint galvoje, kokia reikšminga Spyri apysakoje yra miesto ir kaimo priešprieša, įterpiant tokius papildymus rizikuojama pernelyg įsikišti į literatūros variantai problematikos interpretaciją ir ją iškreipti. Galbūt manant, kad šiandienos vaikus gali atgrasinti religinės temos, amerikiečių adaptuotoje ir lietuvių išsiverstoje Heidoje, kaip ir sovietmečio variante, dieviškoji plotmė atsiduria nuošalėje.

Alfas live. Toksikologijos gydytojas atvėrė akis: nealkoholiniai gėrimai tik palaiko priklausomybę

Spalvingi ir jausmingi Spyri sukurti peizažai perpasakotojams taip pat atrodo verti mažiau dėmesio. Antai įspūdingos pastraipos apie Heidos išgyvenimus kalnuose grįžtant iš Frankfurto pas senelį čia ne tik stipriai sutrumpintos, bet ir išradingos, tapybiškos originalo detalės pakeistos trafaretiniais apibūdinimais.

Adaptuotame variante palikta nekaitoma pagrindinės herojės vardo forma Heidi, nesulietuvinti ir kiti asmenvardžiai bei vietovardžiai: Deti, Pėteris, Dėdė Alpas, Bridžita; Literatūros variantai jaukus Kaimelis čia vadinamas gremėzdišku Dorfiu. III Mažesnių ir didesnių paklaidų gausa iškreipia perpasakojamą Spyri kūrinį, svarbūs elementai praleidžiami, pridedama nemotyvuotų naujų.

Adaptuotas variantas vargiai orientuojasi į kito amžiaus skaitytoją nei originalas, todėl jo parengimas neturi motyvacijos ir galėtų būti paaiškintas nebent literatūros variantai komerciniais interesais.

Spyri Heidos, kurią maloniai mena mūsų vyresnioji inteligentija Ši Heidos versija, literatūros variantai su ankstesnėmis, pasipildo daugybe niuansų, skaitytojui leidžia mėgautis autentiškesniu Spyri pasakojimu, literatūros variantai veikėjų portretais, lėtesne siužeto eiga, stabtelėjimais ir įdėmesniais įsižiūrėjimais į aplinką. Čia kur kas visavertiškiau perduota, atkurta kūrinio visuma: veikėjų dialogai ar lengvas literatūros variantai ne mintijimai, Alpių gyvenimas, krikščioniškoji paradigma.

Naujienlaiškis Hei-dos grįžimo iš Frankfurto scena vakaro kalnuose, skurdžiai dekoruota adaptacijoje, m.

Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje

Šiame vertime galima nuolat smaguriauti vaizdingais epitetais, veiksmažodžiais ir t. Renkantis iš keturių Heidų Taigi Lietuvoje esama keturių gana skirtingų Literatūros variantai variantų. Apibendrinant aptarimą galima sakyti, kad chronologiškai juose originalo būta mažėliau P. Mašioto vertimas XX a. Taip pat žiūrėkite.

Svarbi informacija