Top Naujienos
Pradžia »

Top Naujienos

Top Naujienos

Pagėgių savivaldybės Vilkyškių miške augančią unikalią daugiakamienėę Raganų eglę jau gali pasiekti neįgalieji. Šilutės miškų urėdiją šį projektą baigė įgyvendinti baigiantis 2016-iesiems. Naujojo lentomis grįsto tako ilgis – 150 metrų, plotis – 1,5 metro. Tako kraštuose įrengti specialūs mediniai borteliai, saugantys, kad neįgaliųjų vežimėliai nenuslystų nuo šiek tiek virš žemės paviršiaus ant betoninių stulpelių pakelto tako. Šis takas sujungtas su 2013 metais pastatytu mediniu tilteliu per užpelkėjusią vietą ir suteikia galimybę neįgaliesiems nuvažiuoti savo vežimėliais iki apžvalgos aikštelės, iš kurios
Xiaomi M365 Elektrinis Paspirtukas iš Kinijos apžvalga Pigi Tesla Model 3 bus elektrinio trasporto ateitis… Nope, sako kinai, važinėkit ant elektros šiandien! Aš su Xiaomi M365 elektriniu …
Nuo antradienio socialinis tinklas „Facebook“ pradeda bandomuoju režimu siūlyti naują paslaugą – saugiai susigrąžinti prieigą prie programavimo projektų saugyklos „GitHub“ net ir užmiršus slaptažodį. Prieigos susigrąžinimas trunka tik kelias sekundes ir tam tereikia kelių pelės paspaudimų saugiose HTTPS protokolu veikiančiose svetainėse, rašo arstechnica.com. Skaitykite daugiau...
Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikus išankstinius Seimo rinkimų rezultatus iš didžiosios daugumos rinkimų apylinkių, daugiamandatėje apygardoje pirmauja Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, už kurią balsavo beveik 22 proc. rinkėjų. Jiems tenka 20 parlamentarų mandatų.
Tęsiasi Plungės rajono mėgėjų sporto žaidynės Stalo teniso rungties rezultatų lentelė 2016-09-20, Plungės TVM sporto salė Po vasaros atostogų tęsiasi Plungės rajono mėgėjų sporto žaidynės. Rugsėjo 21 dieną penkios komandos susirinko į Technologijų ir verslo mokyklą, kur vyko stalo teniso varžybos. Stalo teniso varžybose pajėgiausi buvo Paukštakių seniūnijos komanda, kurios sudėtyje žaidė Mantas Lenkas, Vilius Jankauskas ir Alina Bružienė. Šios seniūnijos komanda iškovojusi tris pergales ir tik kartą pralaimėjusi, surinko 7 taškus ir užėmė pirmą vietą. Tiek pat taškų surinko ir „Bumo“ komanda, bet dėl pralaimėjimo Paukštakių seniūnijos komandai, turėjo tenkinti antra vieta su 7 taškais. „Bumo“ trejetuką sudarė: Ramūnas Banys, Marius Birškys ir Rimantas Donėla. Surinkusi šešis taškus trečią vietą iškovojo Šateikių seniūnija, kurios gretose žaidė Stanislovas Ročius, Vida Ročiuvienė ir Romas Šideikis. Ketvirtą vietą užėmė „Vičiūnų“ komanda, kurios sudėtyje žaidė Evaldas Skėrus, Svajūnas Zaboras ir Mindaugas Šimkus. Penkti liko Alsėdžių gimnazijos komanda. Alsėdiškiai - Dalius Adomaitis, Aurimas Grybauskas ir Martynas Miliauskas - surinko keturis taškus. Už pagalbą rengiant stalo teniso varžybas dėkojame stalo teniso klubui „Žemaite“ nariams Petrui Norkui ir Arūnui Juozui Auškalniui. Plungės SRC informacija
Šiandien Vilniaus savivaldybė dar kartą kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, pateikdama teisėsaugai papildomų duomenų dėl Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos vadovės – direktorės Danutės Kazakevičienės – galimai padarytos nusikalstamos veikos.
Ra­šy­ti apie Vi­lių Pu­ro­ną – žmo­gų ša­ko­tą, žmo­gų vul­ka­ną, tik­rai ne an­ge­lą, ra­šy­ti jo 70-me­čio pro­ga – už­duo­tis la­bai sun­ki. Kaip šal­ti­niai ir upokš­niai su­te­ka į pla­tes­nę va­gą, taip ir Vi­liaus pro­fe­si­nė veik­la, po­mė­giai, ini­cia­ty­vos, kū­ry­ba, ko­vos su rea­lio­mis ar įsi­vaiz­duo­ja­mo­mis šmėk­lo­mis šio žmo­gaus po­rtre­tui su­tei­kia įvai­riau­sių spal­vų ir at­spal­vių, ku­riuos iš­ta­py­ti pa­jėg­tų tik ta­len­tin­gas dai­li­nin­kas. Šiau­liuo­se V.Pu­ro­nas gy­ve­na ir dir­ba dau­giau kaip ke­tu­ris de­šimt­me­čius. Ta­po ir mies­to kū­rė­ju, ir jo sa­vas­ti­mi.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė ne­ran­da išė­ji­mo iš po­li­ti­nės kri­zės. Va­kar vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je neiš­rink­tas nei me­ro pa­va­duo­to­jas, nei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. Po­sė­džio pra­džio­je Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė įspė­jo: skam­ba tie­sio­gi­nio val­dy­mo įve­di­mo var­pai.
Per­nai 60 me­tų ju­bi­lie­jų at­šven­tu­si bend­ro­vė „Bus­tu­ras“ spar­čiais žings­niais žen­gia pir­myn ge­rin­da­ma są­ly­gas ir dar­buo­to­jams, ir ke­lei­viams, mo­der­ni­zuo­da­ma įmo­nę, at­nau­jin­da­ma au­to­bu­sų par­ką. Apie po­ky­čius ir atei­ties pla­nus kal­ba­mės su bend­ro­vės nau­juo­ju ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Vai­du Sei­rac­ku, įmo­nei pra­dė­ju­siu va­do­vau­ti praei­tų me­tų rug­sė­jį.
Naujiena Suimtas bankroto administratorius pirma pasirode AINA - Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra. Panevėžio apygardos prokuratūroje atliekant ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo, nusikalstamo bankroto bei kitų galimai įvykdytų nusikalstamų veikų, šiandien buvo kreiptasi į teismą dėl suėmimo skyrimo vienam įtariamajam – panevėžiečiui bankroto administratoriui J. G. Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas kilus įtarimams, kad vienos Panevėžyje registruotos uždarosios akcinės bendrovės vadovas galėjo tyčia inicijuoti jos bankrotą, norėdamas išvengti turtinės prievolės – grąžinti kreditoriams bendrovės pasiimtas paskolas (beveik 200 tūkst. eurų). Įtariama, kad galimai neteisėtą minėtos bendrovės bankrotą įvykdyti galėjo padėti panevėžietis bankroto administratorius J. G., siekdamas materialinės naudos. Ikiteisminį tyrimą, kurį atlieka Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos Panevėžio skyriaus pareigūnai, kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Vasario 8 dieną įtariamasis J. G. buvo sulaikytas. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi. Šioje byloje įtarimai yra pareikšti dar dviem asmenims, jiems skirtos švelnesnės kardomosios priemonės. Ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis prokuroras vasario 9 dieną kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą, prašydamas skirti įtariamajam J. G. suėmimą 15 parų. Teismas šį prokuroro prašymą patenkino. Naujiena Suimtas bankroto administratorius pirma pasirode AINA - Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra.
Va­kar Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras pro­fe­so­rius Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Vi­zi­to tiks­las – su­si­pa­žin­ti su li­go­ni­nės veik­la, jos būk­le. Pa­sak mi­nist­ro, pro­ble­mos ša­lies li­go­ni­nė­se yra pa­na­šios: spe­cia­lis­tų trū­ku­mas, ne­pa­kan­ka­mi at­ly­gi­ni­mai, inf­rast­ruk­tū­ros ir įran­gos trū­ku­mas.
Praėjusiais metais Seime buvo surengta konferencija „Kaip mums išlikti? Ar įmanomas nacionalinis susitarimas, kad Lietuva neišsivaikščiotų?“. Jos organizatoriai – Seimo Migracijos komisija, Lietuvos mokslų akademija ir nevyria [...]
Po penkių „Auksinio proto“ žaidimų sužibo lyderių žvaigždė Spalio 25-osios vakarą, pasibaigus penktajam „Auksinio proto“ žaidimui, virš Trakų viešosios bibliotekos sužibo lyderių žvaigždė. Ją įžiebė Titnaginiai kirvukai, kurie jau penktą kartą iš eilės puikuojasi nugalėtojų pozicijoje.
Kiekvienais metais grybų sostinėje Varėnoje aidi margaspalvis grybavimo čempionatas. Jau daugelį metų į šiuos grybautojų atlaidus vyksta ir būrys grybautojų iš Šilutės savivaldybės administracijos. Vyko ir šiemet. O parvyko laimėję taurę už surastą didžiausią baravyką, svėrusį 379 gramus. Ir tai ne viskas.  Nesigyrė Dana Junutienė niekam labai nesigyrė surastu bulvės dydžio žemėtu grybienos gniutulu. Nė pati iškart nesumojo, kas tai galėtų būti. Tik grįžusi ir panaršiusi po interneto bruzgynus, ėmė dvejoti, ar tik šis daiktas nebus garsusis trumas – pasaulio
Spalio 6 d., ketvirtadienį, 20 val. baigėsi išankstinis balsavimas šių metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Pasak Šilutės rajono apygardos rinkimų komisijos pirmininkės Danguolės Dimičiukienės, nors rinkėjų yra sumažėję, jų aktyvumas išliko toks pat. Organizuojant rinkimus jau daugelį metų dalyvaujanti Danguolė Dimičiukienė pastebėjo, kad rinkėjų skaičius kasmet mažėja, tačiau dalyvaujančių rinkimuose gyventojų dalis išlieka maždaug tokia pat. Kiek iš viso žmonių dalyvavo išankstiniuose rinkimuose sunku pasakyti, nes kai šis straipsnis buvo rengiamas spaudai, išankstinis balsavimas tebevyko. Pirmąją išankstinio balsavimo dieną –
Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ (7-1) traukinys Mezon-NKL pirmenybėse ir toliau rieda užtikrintai Mariaus Kiltinavičiaus kariauna 112:80 (33:22, 36:16, 24:20, 19:22) sutriuškino „Mažeikių“ krepšininkus.
Iš pradžių planavau paanalizuoti kai kurių mūsų švietimo įstaigų kolektyvų, vadovų bei jų darbdavių santykių peripetijas. Paskui prisiminiau, kad panašia tema rašiau gal prieš dešimtį metų. Susiradau aną seną antradien [...]
Visuomenės informavimas apie numatomą Lukiškių gatvės nuo Vasario 16-osios g. iki J. Tumo Vaižganto g., Vilniuje, projektavimą
Pradedamas rengti teritorijos tarp Danės upės, Naujosios Uosto gatvės, Naujojo Sodo gatvės tęsinio ir Kuršių marių detalusis planas
ORGANIZUOJAMA ATRANKA MIESTO ŪKIO DEPARTAMENTO MIESTO TVARKYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (A LYGIS 10 KATEGORIJA) PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGOMS EITI (KONKURSO ORGANIZAVIMO LAIKOTARPIUI)
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ Į DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO) PAREIGAS (A LYGIS 8 KATEGORIJA)
  Julita Varanauskienė „Sodros“ vyriausioji patarėja Komentaras žiniasklaidai Visuomenės nuomonės tyrimas, atliktas pernai gegužę, rodė, kad du trečdaliai gyventojų dalyvautų socialinio draudimo sistemoje, net jei tai būtų ir neprivaloma. O pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje pasipylė gausūs, tačiau argumentų stokojantys ir tiesos neatitinkantys pasmerkiamieji žodžiai mūsų socialinio draudimo sistemai. Tačiau panašu, kad tiesiog mėgaujamasi, kas sugalvos ... The post Ar pelnytai skrieja akmenys į „Sodrą“? appeared first on kvitrina.lt · Prienų ir Birštono naujienų portalas.
kvitrina.com Balandžio 28 d. Stakliškių „Guostos“ krepšininkai žaidė antrąsias RKL „B“ diviziono mažojo finalo serijos iki dviejų pergalių rungtynes su Radviliškio komanda. Primename, jo pirmosiose serijos rungtynėse „Guosta“ pralaimėjo, todėl šis mačas buvo labai svarbus, jei komanda norėjo dar pakovoti dėl bronzos apdovanojimų. Deja, rungtynės prasidėjo nelabai linksma gaida, ir Stakliškių krepšininkai po pirmojo kėlinio ... The post „Guosta“ sunkiai, bet įveikė svečius iš Radviliškio ir pratęsė kovą dėl bronzos appeared first on kvitrina.lt · Prienų ir Birštono naujienų portalas.
Šių metų pagėgiškių šventės tema: „Mes po savo vėliava“. Tad tradicinėje šventės eisenoje (šiek tiek primenančioje anų laikų paradą, o gal bažnytinę procesiją?) plaikstėsi daugybė vėliavų. Jas turi visos save gerbiančios įstaigos, seniūnijos, bendruomenės. „Kai eisena išsirikiavo, atrodė, kad visi Pagėgiai į čia suėjo… Ar beliks žiūrovų?“ – įspūdžiais iš eisenos, kuriai taktą diktavo du perkusijų meistrai (būgnininkai), atvykę net iš sostinės, dalijosi vienas šio maršo dalyvis. Vis dėlto žiūrovų buvo. Juos masino margi ir linksmai šurmulingi seniūnijų kiemeliai, vakarinis
Šilutės rajono tarybos nariai pritarė, kad būti įgyvendinamas projektas – rekonstruojami  pėsčiųjų ir dviratininkų takai bei gatvė Grabupių link. Taip pagerėtų susisiekimas su už poros kilometrų esančiais Grabupiais. Baigus rekonstruoti Šyšos vasaros polderį, patogiau bus dviračiais nukakti ir į Rusnę. Dviračiu – į Grabupius Ramučių gatvės, pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimo projektą kuruojanti Savivaldybės vyriausioji specialistė Judita Barcytė sakė, kad įgyvendinus šį projektą bus sutvarkytas Ramučių gatvės pėsčiųjų ir dviračių takas (apie 1,6 km), bus įrengtas tako apšvietimas, tako danga
Į pareigūnus kreipėsi dvi nukentėjusios moterys, kurioms ilgapirščiai ištraukė pinigines iš rankinių ir vienas vyras – visi jie neteko nuo 60 iki 300 eurų. Piniginių su dokumentais ir grynais pinigais nukentėję asmenys pasigedo Vytauto ir Basanavičiaus g., Palangoje, netoli katalikų bažnyčios. Ilgapirščiai veikė pagal atidirbtą schemą – jie pasilikdavo grynus pinigus, o piniginių stengėsi atsikratyti, vieną iš piniginių policininkai aptiko Vytauto g. esančiame šiukšlių konteineryje.  
Vieneri metai su užstato sistema: grąžinta 455 milijonai pakuočių Pernai vasarį pradėjusi veikti užstato sistema buvo itin sėkminga. Viešosios įstaigos „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) duomenimis, per metus šalies gyventojai į ją grąžino per 455 milijonus vienkartinių gėrimų pakuočių. Tai sudaro beveik 18 tūkstančių tonų atliekų – tiek, kiek vidutiniškai sveria 9000 lengvųjų automobilių.
Straipsnis buvo išspausdintas  vasario 22 d. laikraščio „Širvis“ 8-ame šių metų numeryje. Vasario 15-osios popietę į Kernavės archeologijos muziejų traukė žmonės. Įvykis neeilinis: atidaroma paroda, skirta Juozui Šiaučiūnui – mokytojui, šviesuoliui, kraštotyrininkui, muziejaus įkūrėjui. Besirenkančius svečius, J. Šiaučiūno šeimos narius liaudies dainomis pasitiko Širvintų kultūros centro Kernavės filialo folklorinio ansamblio „Medgrinda“ merginos. Įžanginiu žodžiu renginį pradėjo muziejaus ryšių su visuomene skyriaus vedėjas Jonas Vitkūnas, pabrėžęs, kad istorinės atminties išsaugojimas – geriausia dovana valstybės šimtmečiui. Jis papasakojo apie Juozo Šiaučiūno asmenybę, jo darbą ir visuomeninę veiklą. Jis pabrėžė, kad tarpukario Lietuvos dvidešimtmetis sugrąžino Kernavę prie lietuvybės šaknų. Žinoma, čia nemažas ir J. Šiaučiūno, Kernavės pradinės mokyklos vedėjo, nuopelnas. Darbo sąlygos nebuvo lengvos – tik pusė mokinių buvo lietuviai. Šalia pagrindinio darbo mokytojas daug laiko skyrė visuomeninei veiklai. Jo rūpesčiu 1929–1930 metais buvo įkurtas krašto muziejus, pašto agentūra, meteorologijos stotis, vaikų darželis, amatų klasė. Už nuopelnus Lietuvai J. Šiaučiūnas ne kartą apdovanotas. 1941 m. mokytojas buvo suimtas ir išvežtas į Krasnojarsko pataisos darbų lagerį. Nuteistas dešimčiai metų. Po dvejų metų, 1943 m. spalio 17 d. jis žuvo taigoje užvirtus medžiui. Kernavės muziejaus kūrėjo vardas ilgiems metams buvo užmirštas ir tik 1988 m. pirmą kartą paminėtas vienu sakiniu knygoje. Apie parodos rengimą papasakojo [...]
KOMENTARAS Išsitrinti iš nuolatinių Lietuvos gyventojų sąrašo galima vieno mygtuko spustelėjimu. Tą patyrė kiekvienas emigrantas, turėjęs „išsideklaruoti“. Spust, ir tavęs nėra. Nutrūksta tavo ryšys su valstybės PSD mokesčiu. Ir niekas tavęs nebando stabdyti ar perkalbėti.