Galimybė įsigyti akcijų paketą. Byla 2A-183/2006

galimybė įsigyti akcijų paketą

Ieškovui realiai nebuvo sudaryta galimybė pirmenybės teise įsigyti bet kurio akcininko parduodamas visas turimas bendrovės akcijas, tuo pažeista ABĮ 47 straipsnio antrojoje dalyje įtvirtinta akcininko pirmenybės teisė įsigyti parduodamų akcijų.

Galimybė įsigyti akcijų paketą ketino įsigyti paprastąsias vardines akcijas. Tokį skaičių valdo akcininkai: I. Ieškovui nebuvo pateiktas pasiūlymas jas įsigyti pirmumo teise, todėl m.

Akcininkai, perleisdami visą akcijų paketą, sudarantį 63,3 proc. Akcininkų susitarimas - m. Teismo teigimu, akcininkai turi teisę parduoti akcijas ne tik kiekvienas atskirai, bet ir sudarydami keliems akcininkams priklausančių akcijų paketus, kas šiuo atveju ir buvo padaryta.

CLIENT INTELLIGENCE

Teismas nurodė, kad ieškovas, teigdamas, jog jam apie akcijų pardavimą turėjo būti pranešta atskirai, nurodant kiekvieno akcininko parduodamų akcijų kiekį ir kainą, neteisingai aiškino Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnį. Teismas neteisingai aiškino, taikė ir vertino materialinės teisės normas, reglamentuojančias akcijų perleidimo tvarką, neatsižvelgė į tai, kad ieškovui nebuvo sudaryta reali galimybė pasinaudoti pirmenybės teise įsigyjant bendrovės akcininkų perleidžiamų akcijų, akcijos buvo perleidžiamos nesilaikant Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintų imperatyvių reikalavimų.

Apeliantas, ketindamas pirkti tik dalį iš 1 pasiūlytųjų paprastųjų vardinių akcijų, pagrįstai pareikalavo informuoti apie kiekvieno akcininko parduodamų akcijų siūlomą pardavimo kainą. Pagal ABĮ 47 straipsnio antrąją dalį apeliantas turėjo pirmumo teisę įsigyti visas bet kurio bendrovės akcininko parduodamas akcijas, tačiau tokia galimybė jam nebuvo sudaryta.

Atsakovai minėta sutartimi negalėjo pakeisti, riboti ar panaikinti imperatyvių teisės normų galiojimo ir taikymo.

Teismas neanalizavo ir nesiaiškino, ar įvykdytas Akcinių bendrovių įstatymo keliamas tikslas - užtikrinti bendrovės akcininko interesų apsaugą, sudarant jam galimybę pirmumo teise įsigyti bet kurio bendrovės akcininko parduodamas visas akcijas, galimybė įsigyti akcijų paketą jis šiuo atveju realiai galėjo būti įvykdytas.

Aplinkybė, kad visi akcininkai visas savo turimas akcijas pardavė pasirašydami vieną sutartį, jokių papildomų privilegijų šalims nesuteikė. Šios sąvokos Akcinių bendrovių įstatymas nenumato.

Populiariausi

Teismo motyvas, kad akcininkai, perleisdami akcijų paketą, pagrįstai galėjo tikėtis gauti už parduodamas akcijas didesnę kainą, nepagrįstas jokiais įrodymas. Teismas neanalizavo ir nepasisakė dėl papildomų akcininkų teisių garantijų, kurias įtvirtina imperatyvi teisės norma ABĮ 47 str.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. Lietuvos Aukščiausiasis teismas m. Jas nustato imperatyviosios teisės normos, taip pat teisės principai, viešosios tvarkos ir geros moralės reikalavimai. Dėl to šalys, sudarydamos sutartį, yra laisvos tiek, kiek jos nepažeidžia imperatyvių teisės normų.

Įmonės pirkimas. Į ką atkreipti dėmesį? | Vanhara

Atskovų sudaryta sutartis dėl akcijų pardavimo kartu nėra ginčijama, ji šalims turi įstatymo galią. Ieškovo reikalavimas įsigyti tik dalį akcijų, tokiu būdu reikalaujant pažeisti minėtą sutartį, yra neteisėtas. Be to, tokios teisės joks įstatymas ieškovui nesuteikia, o atsakovai ieškovo pirmumo teisės, numatytos ABĮ 47 straipsnyje, nėra pažeidę.

viskas dvejetainiams variantams kur galite uždirbti daug pinigų ir greitai

Apribojimo susitarti akcijas parduoti kartu nėra nei vertybinių popierių apyvartą reglamentuojančiuose teisės aktuose, nei nuosavybės teises reglamentuojančiose Civilinio kodekso normose. Draudžiama reikalauti tai daryti prieš savininko valią.

Kilus abejonėms dėl nuosavybės teisių apribojimo, laikoma, kad nuosavybės teisės nėra apribotos CK 4.

užsidirbti internetinių statymų kaip perkelti bitkoinus iš vietinio bitkoino

Nėra pagrįstų motyvų tenkinti ieškovo reikalavimą skaidyti atsakovų susitarimu sudarytą paketą, tuo ribojant dalies jų teisėtą interesą parduoti savo akcijas brangiau, kartu pažeidžiant ir akcijų įgijėjo teises į visą jo įsigytą paketą CK 6. Pirmumo teisė jos turėtojui nesuteikia jokių kitų privilegijų, išskyrus teisę sudaryti sandorį tokiomis pačiomis sąlygomis pirmiau už šios teisės neturintį.

Temos: StartuolisTeisė.

Atsakovas nesutinka su apelianto teiginiu, kad akcininkų susitarimą parduoti savo akcijas realizuoti galima tik tuo atveju, jei pirmumo teisę turintis akcininkas nepareikš ketinimo dalies iš galimybė įsigyti akcijų paketą akcijas nupirkti atskirai ir nurodo, kad, reikalaudamas iš atsakovų išskaidyti akcijų paketą, ieškovas sąmoningai ar nesąmoningai siekia daliai iš jų žalos, aiškindamas tai savo pirmumo teise.

Be to, ieškovas neteisingai taiko bendrosios nuosavybės teisės institutą: akcijos yra kiekvieno jas įsigijusio asmens atskira nuosavybė, nebent jas įsigyjant ar vėliau būtų susitarta kitaip CK 4. Aiškinant ABĮ 47 straipsnį, negali būti iškraipytas realizuojamos materialinės teisė normos turinys.

populiariausios dvejetainės parinktys pasaulyje pelningos dvejetainių opcionų prekybos šablonas

Akcininko teisė laisvai disponuoti savo nuosavybe yra prioritetinė, lyginant ją su akcininko pirmumo teise įsigyti parduodamas akcijas. Aiškinant pirmumo teisės turinį, negali būti pažeista akcininko teisė savo nuožiūra nustatyti akcijų pardavimo sąlygas, išskyrus pareigą sudaryti galimybę tomis pačiomis sąlygomis įsigyti akcijas pirmumo teisę turinčiam asmeniui pirmiau už kitus pretendentus.

Glimstedt Lithuania March 6 Prisijungimo teisė angl. Tag Along Right įprastai yra naudojama siekiant apsaugoti mažumos akcininkų interesus. Kita vertus, ši teisė riboja daugumos akcininkų galimybę parduoti tik savo akcijas ir apsunkina tokių akcijų pardavimą, kadangi, mažumos akcininkui išreiškus valią prisijungti, gali pasunkėti daugumos akcininko akcijų pardavimas dėl pirkėjo nenoro pirkti didesnį akcijų paketą, nei ketinta. Vis dėlto, pašnekovė atkreipia dėmesį į tai, kad daugumos akcininkui sutikus sudaryti sandorį, kai naujasis akcininkas perka ne procentų bendrovės įstatinio kapitalo, o tik jo dalį, ir pardavimo metu proporcingai prisijungus prisijungimo teisę turintiems mažumos akcininkams, tokio sandorio atveju daugumos akcininkas gali proporcingai tapti mažumos akcininku.

Apeliantas neginčijo m. Todėl argumentai dėl CK 6. Akcininkų teisės negali būti suvaržytos kitaip, kaip tik įstatymu ABĮ 14 str. Ginčijamoje akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje pardavėjai su pirkėju susitarė dėl viso akcijų paketo pardavimo už vieningą kainą.

Vėlesnis pinigų pasidalinimas tarp pardavėjų yra jų ankstesniojo tarpusavio susitarimo dėl akcijų kaip veikia 24 variantai kartu realizavimas, tačiau nėra esminė akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga.

Susiję klausimai:

Teiginį, kad akcijų vertė priklauso nuo parduodamo paketo dydžio, teismas priėmė kaip visuotinai žinomą aplinkybę, kurios įrodinėti nereikalaujama CPK str.

Nepagrįstas apelianto argumentas pagal analogiją taikyti CK 4. Todėl ieškovas turėjo pirmumo teisę įsigyti visas parduodamas akcijas. Taigi akcininkas, ketinantis parduoti savo turimas akcijas, tinkamai įvykdo įstatyme numatytą pareigą informuoti bendrovę galimybė įsigyti akcijų paketą, kai jis pateikia jai tai patvirtinantį raštą, nurodydamas, kiek bei kokių akcijų jis ketina parduoti ir už kokią kainą.

Ieškovui, kaip akcininkui, pateiktame pranešime nurodyta informacija atitinka ABĮ 47 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus. Tai, kad šį rašytinį pranešimą ieškovas gavo, patvirtina jo m. Taigi tiek atsakovai, kaip ketinantys parduoti jiems priklausančias akcijas bendrovės akcininkai, tiek ir bendrovė įvykdė akcijų pardavimui įstatymo keliamus procedūrinius reikalavimus.

Negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad jis pagrįstai pareikalavo informuoti apie kiekvieno akcininko parduodamų akcijų siūlomą pardavimo kainą ir kad atsisakydama suteikti tokią informaciją, bendrovė pažeidė jo pirmumo teisę įsigyti akcijas: įstatymas neįpareigoja pateikti kokius nors kitus, negu nurodyti ABĮ 47 straipsnio pirmojoje ir trečiojoje dalyse, duomenis apie parduodamas akcijas.

Nuorodos kopijavimas

Kaip jau minėta, pranešime apie akcijų pardavimą buvo nurodytas bendras visų parduodamų akcijų kiekis bei pardavimo kaina. Aplinkybė, kad ieškovui nebuvo pateikta informacija apie kievieno parduodančiojo akcijas akcininko parduodamų akcijų kiekį bei kainą atskirai, negali būti traktuojama kaip ABĮ 47 straipsnio trečiosios dalies pažeidimas, nes ši norma reikalauja pranešti apie parduodamų akcijų kiekį, kainą ir terminą pareikšti pageidavimą pirkti parduodamas akcijas, tačiau neįpareigoja pranešti apie kiekvieno parduodančiojo akcijas akcininko parduodamų akcijų kiekį bei kainą tuo atveju, jei akcijas vienu metu parduoda grupė akcininkų.

Seminaras apie prekybą akcijomis

Taigi įstatymo garantuota bendrovės akcininko pirmumo teisė įsigyti akcijas pasireiškia tuo, kad nesant kitų tos pačios bendrovės akcininkų, pageidaujančių įsigyti bendrovės akcijų, akcininkas turi teisę pirkti visas parduodamas akcijas už akcijas parduodančio akcininko pasiūlytąją kainą pirmiau už kitus asmenis, ketinančius įsigyti akcijas, bet nesančius tos bendrovės akcininkais.

Tačiau ieškovas, žinodamas apie ketinimą parduoti akcijas ir savo teisę jas įsigyti, šia teise nepasinaudojo. Todėl atsakovai, kaip akcininkai, pagrįstai įgijo ir realizavo teisę savo nuožiūra akcijas parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta jų pranešime apie ketinimą parduoti akcijas.

Sutarties laisvės principas, kaip vienas iš pagrindinių civilinės teisės principų, reiškia, kad iš esmės sutartys sudaromos savanoriškai, kad negalima galimybė įsigyti akcijų paketą asmens sudaryti sutartį prieš jo valią. Be to, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1. Kadangi įstatymas šios teisės neriboja, išskyrus pareigą sudaryti galimybę tomis pačiomis sąlygomis įsigyti akcijas pirmumo teisę turinčiam asmeniui pirmiau už kitus pretendentus, tai draudimas akcininkams susitarti parduoti akcijas kartu vienam pirkėjui už susitartą kainą būtų nepagrįstas akcininkų teisių apribojimas bei pažeidimas.

Pranešimas apie šių akcijų pardavimą pateiktas, nurodant konkrečias pardavimo sąlygas, t.

CONTENT DEVELOPMENT

Kaip jau minėta, bendrovės akcininko pirmumo teisė apima tik teisę pirmiau už tokios teisės neturintį pretendentą įsigyti visas parduodamas akcijas tomis pačiomis sąlygomis.

Tačiau ši teisė negali paneigti akcijas parduodančių akcininkų teisės nustatyti akcijų pardavimo sąlygas ir kainą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas, teigdamas, jog jam apie akcijų pardavimą turėjo būti pranešta atskirai, nurodant kiekvieno akcininko parduodamų akcijų kiekį ir kainą, neteisingai aiškina Akcinių bendrovių įstatymo 47 straipsnį.

Svarbi informacija